ID-College Uitbreiding                                               Alphen a/d Rijn, Ambonstraat

De bestaande locatie van het ID-College aan de Ambonstraat in Alphen aan den Rijn is aan te merken als een binnenstedelijke. Het beschikbare terrein voor uitbreiding is beperkt. Er dient bij het genereren van een visie op de ontwikkelingsmogelijkheden rekening te worden gehouden met een eindsituatie. Het plan is zodanig opgezet dat de uitbreiding in twee fasen uitgevoerd kan worden; 1500 m2, resp. 1000 m2. (exclusief kelder) 

Het stallen van fietsen, brommers en auto's vormde een grote uitdaging. Het plan voorziet in een fietsen-scooterkelder met daar boven een parkeervoorziening. Het bestaande complex uit het begin van de vorige eeuw is gebouwd volgens het principe van een castellum. Hierop is in de nieuwbouw in een eigentijdse interpretatie van dit archetype gereageerd. De buitenruimte voor de leerlingen is gesitueerd op de, binnen het complex gelegen, hoven. Ook is er mogelijkheid de lage daken te gebruiken als buitenruimte. 

Aan de kant van de Ambonstraat is de nieuwe, transparante, entree gesitueerd. In het naastliggende nieuwbouwdeel is aan deze gevel het studiecentrum gelegen achter een gevel met meer gesloten karakter.