Basisschool 16 gr.     Sportcomplex     Peuterspeelzaal     Almere, Catootjepad

Basisschool + sportcomplex + peuterspeelzaal        

Door functies te combineren een theater als extraatje 


Om in schaal een goede aansluiting bij de vrijstaande woningen te krijgen zijn de lokalen per vier geclusterd, deze eenheden vormen een samenbindend ritme welke beëindigd wordt door een accent bebouwing waarin de speelzalen en de sportaccommodatie zijn ondergebracht.

Door de speelzalen te voorzien van verplaatsbare wanden en zodanig te positioneren onder de sportzaal op de verdieping, is de mogelijkheid ontstaan om deze ruimten meervoudig te kunnen gebruiken en bijvoorbeeld kleine theatervoorstellingen te houden. 


De gevels zijn uitgevoerd in panelen van verschillende kleuren aan de straatzijde, als reactie op het stedenbouwkundig plan, welke geïnspireerd is op velden bloemen van verschillende kleur.

De gevel aan de plein zijde is minder expressief, ze vormt het decor voor de veel kleurigheid van spelende kinderen.