home

Basisschool     Uitbreiding                                       Badhoevedorp, Papagaaistraat

Ondanks uitbreiding meer speelruimte

 

De bestaande Dr. Plesmanschool bestaat uit een hoofdgebouw van ca. 800 m².

Aan dit gebouw is nog eens ca. 800 m² in tijdelijke voorziening gebouwd. Deze voorziening is ten koste gegaan van het schoolplein. Hierdoor is er een versnipperd, slecht bruikbare buitenruimte ontstaan. 

De gevraagde uitbreiding met wederom ca. 800 m², is geen substituut voor de bestaande noodlokalen. De uitbreiding kan daarom niet op beganegrond niveau plaatsvinden. 

 

Het ontwerp is dusdanig van opzet dat niet alleen de noodzakelijke extra ruimte wordt gerealiseerd, maar tevens een aantal knelpunten worden opgelost. Zo is er in het plan een fietsenstalling gerealiseerd, door een leslokaal op de beganegrond daarvoor te bestemmen en op de verdieping een lokaal meer te realiseren.  

Hierdoor worden niet alleen de nieuw te verwachten fietsen van leerlingen gestald, maar wordt tevens een gedeelte van het plein weer vrij gegeven voor spel.