Basisschool  8 groepen                                        Aarlanderveen, J. van Damstraat

Voorbereid op krimp en inpassing dorps-bibliotheek


Het project is gesitueerd aan de rand van het dorp. Stedenbouwkundig gaat de school een relatie aan met de omgeving, waarbij gereageerd wordt op de structuur van de wijk. Hoewel het materiaalgebruik en de schaal van de bebouwing aansluit bij het bestaande, onderscheid de Viergang zich door haar eigen interpretatie van de kenmerkende bestaande bouwmassa’s in de wijk. In de opzet van de plattegronden is uitgegaan van optimale flexibiliteit m.b.t. de mogelijkheid buiten het lokaal te kunnen werken met kleine groepen. 

De klaslokalen zijn voorzien van een eigen instructieruimte welke, in open verbinding  met het lokaal, gesitueerd is op de verdieping. 

In de gang op de beganegrond is een instructieruimte voor algemeen gebruik   opgenomen.  

De school beschikt tevens over separate ruimten voor remedial teaching, mediatheek, computerruimte, speellokaal, directie kamer en personeelsruimte.