Basisschool     Buiten Schoolse Opvang     Verenigingskantoor

Alphen a/d Rijn, Zaalbergstraat

Op een binnenstedelijke locatie is deze brede school gerealiseerd binnen een open bouwblok.

De school is ontworpen rond een huiskamer, herkenbaar binnen het referentiekader van de kinderen. De school is de eerste Alphense school waarin verschillende functies meervoudig en/ of gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Binnen de traditionele bebouwing van de wijk geeft de school uiting aan de eigen tijd. De ontwikkeling van de wijk blijft in historisch perspectief waarneembaar. Door echter qua materialiteit en massaverhoudingen te reageren op de situatie is een harmonieus geheel ontstaan.


Zichtassen en een interne "steeg" zorgen voor een goede stedenbouwkundige relatie met de wijk. 

Bij de uitwerking van het plan is rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden voor de school. Op de beganegrond is het mogelijk door samenvoeging van twee ruimten een extra lokaal te creëren.  

Op de verdieping kan dit door het kantoor van de stichting elders onder te brengen en vervolgens de separatie wanden, in de reeds vorm gegeven lokalen, te verwijderen. 

Inmiddels is van deze uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt.