projecten

Atelierwoningen                                                                      Vijfhuizen, Geniedijk

Herinterpretatie van het begrip Stelling van Amsterdam.

De 6 appartementen en 12 ateliers zijn als losse units ondergebracht in een ruimtelijke stelling welke als een rij van 7 wachters achter het forteiland staan.

Op een groter schaalniveau de aandacht vestigend op het kunstfort. De atelier stellingen staan op het terrein van de voormalige genieloods. Deze 100 jaar oude, stalen prefab constructie, met blikken buitenhuid is het enige overgebleven exemplaar in zijn soort.

De ruimtelijke stelling en zijn prefab atelierunits verwijzen naar de bouwgeschiedenis op en rondom de forteilanden.


Oorspronkelijk werden op dit terrein de voorbereidingen voor de strijd getroffen.

Nu zullen in de atelierwoningen de voorbereidende werkzaamheden plaats vinden voor de workshops en galeries welke in het kunstfort zijn gelegen.

De prefab units zijn als losse zelfstandige elementen opgehangen in de stalen stelling en blijven zo los van het terrein. Hierdoor behoudt het binnenterrein zijn specifieke karakter. Elke stelling bevat aan de ene zijde een grote, en aan de ander zijde een kleinere atelierwoning. Onder de grote atelierwoning is parkeergelegenheid voor drie auto’s.