projecten

73 Woningen     3e kwadrant Bovenkerk                                               Stolwijk

In het uitbreidingsgebied Bovenkerk III hebben wij voor de gemeente Stolwijk een plan ontwikkeld voor de bouw van 73 woningen.


De woningen zijn gebaseerd een eenduidig basisprincipe, zodanig dat de instapwoning eenvoudig uitbreidbaar is. Alle woningen zijn zoveel mogelijk levensloop bestendig.  

Dit betekent o.a. dat er geen trappen met kwarten zijn toegepast en dat zoveel mogelijk volgens geboden toegang is ontworpen Het materiaalgebruik is conform het convenant duurzaam bouwen. 


Voor de bovenbouw van de woningen is gekozen voor houtskelet met houten geveldelen. Enerzijds omdat dit goed aansluit bij de bouwgeschiedenis van het dorp, anderzijds omdat dit de mogelijkheid voor latere uitbouwen open laat. Het nieuw aangebrachte cederhout verkleurt na verloop van tijd gelijk het reeds bestaande.  


Het plan kent de volgende differentiatie; 

vrijstaand 7 stuks 

vrijstaande 2/1 kap 10 stuks 

geschakelde. 2/1 kap 12 stuks 

rij woning 12 stuks 

rij woning 12 stuks 

appartementen 20 stuks