Begeleid wonen                                                                   Cuijck, Leerlooisteegje

De voormalige Leerlooierij bestaat uit een complexe aaneenschakeling van gebouwen en gebouwdelen. Voor de herbestemming tot appartementen-complex voor wonen met zorg zijn diverse varianten ontwikkeld. 


Het programma van eisen varieert voor wat betreft de categorie zorg die men in het hoofdgebouw en in  dit aanvullende complex wil bieden. Tevens is er de wens tot geïntegreerd wonen van zorg behoevende en zelfstandig wonenden. 

De situatie rond een hof biedt dit complex bijzondere mogelijkheden tot het realiseren van een grote variatie aan woningen, zorgunits en gezamenlijk te gebruiken ruimten.


Op de beganegrond is de mogelijkheid open gelaten om een deel niet in te richten met woonruimte maar met winkelruimte, al dan niet in gebruik bij de bewoners.