Gezondheidscentrum     Kinderdagverblijf                       Helden, Ringovenstraat

Gezondheidscentrum in voormalige steenoven Helden    


Fysiotherapie, artsen, apotheek, kinder opvang etc.


Omdat veel van de historische waarde van dit gebouw met name in het interieur is te vinden is het noodzakelijk een creatieve oplossing te zoeken voor het creëren van een aanvaardbaar binnenklimaat. Om cultuurhistorische redenen is het onwenselijk teveel ingrepen aan de constructie en/of het uiterlijk van het gebouw te doen. Zo zal bijvoorbeeld het aanbrengen van een (geïsoleerd) dakbeschot (en op die manier de pannen uit het zicht nemen) het zo kenmerkende interieur zwaar aantasten.


Een mogelijkheid om het klimaat op een hoogwaardige manier onder  controle te krijgen, is het creëren van een (transparante) binnenruimte. In deze aaneenschakeling van ruimten bevinden zich de kantoren en spreekkamers. In de ovenomloop bevinden zich de ruimten voor fysiotherapie, behandelkamers artsen, het loket zorgwinkel en de kinderopvang.