Kunstfort     Galeries     Restaurant                                       Vijfhuizen, Geniedijk

Het Fortcomplex Vijfhuizen maakt deel uit van het UNESCO-monument Stelling van Amsterdam. Het complex is consoliderend gerestaureerd. Dit betekent dat er niet terug gerestaureerd is naar oorspronkelijke vormgeving, maar dat het complex aanvaard wordt met enkele gebreken en verminkingen. Hierdoor blijft de tijdspanne die het gebouw heeft doorstaan afleesbaar. Scheuren in het beton, bijvoorbeeld, zijn gerepareerd zonder dat deze achter een stuc laag worden weggewerkt. Het complex biedt huisvesting aan een kunstcentrum, naast ateliers en lesruimten beschikt men over een expositieruimte, galeries, logies faciliteiten en een horeca gelegenheid. 

Op het exercitieterrein is een terras ten behoeve van het restaurant. Om dit terras toegankelijk te maken is een doorgang gerealiseerd in het dijklichaam. Deze doorbraak heeft een eigen karakter, waarbij qua materiaalgebruik verwezen wordt naar het fort. De genieloods is gerestaureerd en wordt gebruikt als atelier voor grote kunstwerken.