Archeologisch Centrum                                                              Wormer, Veerdijk

Mercurius is een voormalig pakhuis uit 1919.

Het gebouw maakt deel uit van een reeks pakhuizen langs de Zaan, waarin goed de ontwikkeling van de bouw-techniek is weerspiegeld, doordat de pakhuizen met tussenpozen werden gebouwd.  


Mercurius is het eerste pand in de reeks dat werd vervaardigd met een betonnen casco. Het pakhuis behoort tot de eerste voorbeelden in Nederland waarin we het gebruik van Paddestoelvloeren zien. De buitenzijde is geheel in oude luister hersteld. 

Het prachtige ruimtelijk ritmisch spel van de paddestoelkolommen en de cadans van de gevelramen zijn inspiratiebron geweest bij de ontwikkeling van het interieurontwerp. 


Het interieur, de tweede stem, kent een geheel eigen (hedendaags) karakter, waarmee invulling wordt gegeven aan een gebruik dat, hoewel anders van aard, analoog aan het oorspronkelijke gebruik ingebed is in de bestaande structuur.


Het archeologisch centrum is de eerste in haar soort in het kader van het verdrag van Malta. Als gevolg van de restauratie en herbestemming heeft Mercurius de status Rijks monument gekregen.