Medici Onder Eén Dak                                                        Nieuwkoop, Achterweg

Drie huisartsen een verloskundige en een geestelijke gezondheidzorger zijn de initiatiefnemers voor dit plan, welke door Woningstichting Nieuwkoop aan ons opgedragen is.

Het programma van eisen is rond een centraal bouwvolume gelegd. Dit volume kent een geheel eigen vormgeving en vormt het hart van het centrum. 

De voormalige entree van het postkantoor is uitgebreid met een kubus van gezandstraald glas. In dit gedeelte, met optimaal gefilterd daglicht, is de EHBO post onder gebracht. Hier kunnen ook kleine chirurgische ingrepen plaats vinden. 


De entree voor bezoekers is verplaatst naar een hoek van het gebouw en is in vormgeving verwant aan de EHBO ruimte, echter in transparant glas. Met respect voor de bestaande structuur van het karakteristieke postkantoortje is een herbestemming  

gecreëerd die duidelijk haar eigenheid toont. 


Het organisch vormgegeven volume in het centrum biedt op de verdieping ruimte voor de bibliotheek en de vergaderruimte. Het gedeelte dat boven het bestaande dak uitsteekt is belegd met groen gepatineerd koper