Hoofdkantoor     Warenhuis     Laboratorium                   Haringhaven, IJmuiden

Kantoor + bedrijfsruimten totaal 12.500 m2


Eigenheid en herkenbaarheid van de Rederij zijn uitgangspunten geweest bij het ontwerpen van dit complex.  

Schip, stuurhut, loopplank. Items die in abstracte vorm een plek hebben gekregen binnen het kantoordeel. 


Het “directieblok” is te beschouwen als de stuurhut van de organisatie en is als zodanig in vormgeving verbijzonderd.  


Het "directieblok" hangt in de hal en markeert de entree. 

Oversteken op de verdiepingen en de toegangen tot de directiekamers worden gevormd door “loopplanken”. 

Het materiaalgebruik is een directe verwijzing naar zowel de oude als de huidige schepen. Koel staal en warm hout gaan een ruimtelijk spel aan. De gevels zijn belegd met natuursteen, de golvende structuur van samengeperste korrels refereren aan het werkgebied van de onderneming. 


Het complex staat tezamen met, het eveneens door ons ontworpen project, HoeveVis als baken aan de kop van de haven.