Woningen     Kinderdagverblijf + BSO     Winkels                Almere, Catootjepad

Op veld 3T-12 in de Stripheldenbuurt is dit complex met 29 appartementen, winkels en kinderdagverblijf gerealiseerd. 

Het gebouw is gesitueerd naast de school "Het Avontuur" welke eveneens door ons ontworpen is.


Het stedenbouwkundig plan van de gemeente gaat uit van een veel kleurige veldindeling. In onze opvatting moeten de afzonderlijke functies goed herkenbaar zijn. In dit plan zijn de, op de beganegrond gesitueerde, functies voor kinderdagverblijf en commercie voorzien van verdieping hoge glazen gevels. 


Voor de woningen is gekozen voor baksteen met accentvlakken van reliëf stenen. De reclame uitingen zijn als integraal ontwerp opgave opgevat en gereguleerd. 

In de hof, van waaruit de woningen ontsloten zijn, bestaat de mogelijkheid voor de bewoners een gezamenlijke tuin aan te leggen.