ontwikkelt de visie ten aanzien van een opgave in co-creatie met de opdrachtgever, gerelateerd aan het beschikbare budget en vanuit de context van de locatie.

Synergie is de rode draad in onze processen; samen met de opdrachtgever wordt gewerkt aan de projecten, waarbij kostenbewaking integraal deel uitmaakt van het proces. 

Centraal uitgangspunt: wat zou opdrachtgever besluiten als die over onze kennis beschikte?


Het ontwerp wordt zo een eenheid, als resultante van een ontdekkingstocht, langs verschillende wegen ontwikkeld. 

Constante daarin is de aandacht voor een hoogwaardig product; 


  • architectonisch
  • functioneel 
  • toekomst bestendig


De aanwezige deskundigheid op het gebied van bouwkosten en bouwmanagement heeft ervoor gezorgd dat tot op heden alle projecten binnen het vooraf bepaalde budget gerealiseerd zijn, ook de soms zeer complexe projecten.