Het drie dimensionaal ontwerpen middels een zgn. BIM model is meer dan visualiseren, in een model wordt aan de diverse onderdelen data gekoppeld. Deze data kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de materiaal-eigenschappen, zodat berekeningen gemaakt kunnen worden ten aanzien van bijv. kosten, energie prestatie, dubbel ruimteclaim  en dergelijke. 

Het model wordt samengesteld door verschillende disciplines; architect, constructeur, installateur en bouwer leveren input aan het model. Deze techniek maakt het mogelijk de faalkosten in de bouw drastisch te reduceren.


De techniek alleen gaat naar onze mening niet het verschil maken. Neen de wijze waarop in NL de bouwbranche is georganiseerd is onvoldoende in staat deze nieuwe techniek te omarmen. Verdien-modellen en aansprakelijkheden staan dit naar onze mening in de weg. Daarom is jan boot als kernteam lid toegetreden tot het Nationaal BIM platform, om zijn visie te delen met de branche en te zoeken naar nieuwe wegen van ontwikkelen en realiseren.