Wij vinden het belangrijk de milieu belasting van ons handelen zo gering mogelijk te laten zijn. Wij passen daarom zoveel mogelijk recyclebare materialen en technieken toe. Tevens zoeken we naar mogelijkheden voor efficiënter grond gebruik.


De afbeelding hierbij is onze inzending voor de prijsvraag efficiënter en goedkoper bouwen van het SEV (stichting experimenten volkshuisvesting) Ons concept is uit de 250 inzendingen geselecteerd en tentoongesteld op de BouwRAI. In ons ontwerp hanteren we een combinatie van zowel beneden- en bovenwoning, het rug aan rug principe en een verkaveling methode die minder infrastructuur behoeft, alzijdig sociaal controleerbaar is en tevens ruim van opzet.


Alle materialen zijn recyclebaar, ook hebben we het principe van scheiding tussen drager en inbouw toegepast, zodat de woningen in ruime mate vrij indeelbaar zijn.


Wij onderschrijven het manifest circulair bouwen.